Cercaire de musèus e localitats

Museu de la Mar de l’Ebre

Folis del pailebot Aventina Masiques

Folis de fusta del pailebot Aventina Masiques, 1945. Museu de la Mar de l’Ebre. Museu de les Terres de l'Ebre.

Folis de fusta del pailebot Aventina Masiques, 1945. Museu de la Mar de l’Ebre. Museu de les Terres de l'Ebre.

Com la resta de vehicles, els vaixells també disposen d’una identificació codificada amb nombres i lletres, que s’anomena foli. La primera part d’aquest codi identifica la llista a la qual pertany el vaixell, cosa que indica a quina activitat es dedica. A continuació, es troben les lletres que identifiquen la província marítima on s’ha construït. I els darrers números indiquen el foli del registre que ocupa el vaixell en qüestió.

En aquest cas, es correspon amb l’embarcació de cabotatge Aventina Masiques, una de les darreres dedicades a la navegació de cabotatge a la mar de l’Ebre.

scroll to top icon