Cercaire de musèus e localitats

Museu de l'Hospitalet

Telèfon de disc

Telèfon analògic de disc que va estar en funcionament a la Casa Espanya fins a finals del segle XX

Telèfon analògic de disc que va estar en funcionament a la Casa Espanya fins a finals del segle XX

El telèfon és un aparell que permet la comunicació llunyana, inventat al darrer quart del segle XIX. Encara que avui la majoria d’aparells són mòbils i digitals, al llarg del segle XX van ser analògics i constituïts per una base amb el mecanisme i un mànec on es trobava la part de comunicació amb un altaveu i un micròfon. A Catalunya la primera comunicació es va establir entre Barcelona i Girona el 1877, per bé que la xarxa no es va completar fins ben entrat el segle XX.

scroll to top icon