Cercaire de musèus e localitats

Museu de l’Art de la Pell

Coixí

Coixí de guadamassil, segle XVI, pell daurada, ferretejada i policromada (al revers, pell gofrada), 51 × 59 cm, Espanya. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Coixí de guadamassil, segle XVI, pell daurada, ferretejada i policromada (al revers, pell gofrada), 51 × 59 cm, Espanya. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Coixí compost per dues peces de pell cosides, amb un voraviu al voltant. De caràcter litúrgic, era utilitzat com a suport de missal a l’altar. De confecció espanyola del segle XVI, s’hi percep una influència de l’enquadernació del moment coneguda com «de abanicos», molt comuna a partir de la segona meitat del segle XVI.

Tal com mostren les ordenances dels guadamassilers de Barcelona, amb data 23 d’agost de 1539, la confecció de coixins als tallers de guadamassilers era molt abundant i important, ja que s’obligava a confeccionar dos coixins per superar l’examen per esdevenir mestre guadamassiler.

scroll to top icon