Cercaire de musèus e localitats

Museu de l’Art de la Pell

Bagul

Bagul amb escenes sobre la colonització pintades, segle XVIII, cuir policromat, fusta i ferro forjat, 43 × 105 × 55 cm, Perú. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Bagul amb escenes sobre la colonització pintades, segle XVIII, cuir policromat, fusta i ferro forjat, 43 × 105 × 55 cm, Perú. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

L’escena principal del bagul és una mostra del context ideològic en què és produeix la conquesta i colonització d’Amèrica. S’hi observa un indi lligat a una creu i colpejat per un soldat, mentre un frare amb la creu i un llibre a les mans contempla el càstig. La dona índia està despullada, agenollada, lligada i inclinada en senyal de submissió.

Els personatges que s’observen a les cantonades de l’objecte representen virreis del Perú: angle superior esquerre, Fernández de Castro (1667-1674); angle inferior esquerre, Don Baltasar de la Cueva Enríquez (1674-1678); angle inferior dret, Don Melchor de Linar(es) (1678-1681).

scroll to top icon