Cercaire de musèus e localitats

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Canonada de plom

Canonada de plom.

Canonada de plom.

En el parc arqueològic s’ha documentat un important sistema de transport d’aigües tant residuals, mitjançant clavegueres, com per al subministrament d’aigua corrent a espais públics o privats, mitjançant canonades de plom. Al museu es pot observar un important tram d’aquestes canonades, excepcionalment ben conservades, on destaca un enginy de forma cònica utilitzat per regular la pressió de les canonades i, al mateix temps, fer de cubeta de decantació per depurar les aigües.

SIGNOGUIA

16. Canonada de plom

scroll to top icon