Cercador de musèus

Museu d'Història deth Sant Feliu de Guíxols

Recreació de la vila guixolenca

<p>Recreaci&oacute; de la vila guixolenca.</p>

Recreació de la vila guixolenca.

Perspectiva realitzada per Gerard Bussot, basada en la descripció feta per Joan Blanch, jurat en cap, notari i secretari del municipi. 5 de setembre de 1696.

scroll to top icon