Cercaire de musèus e localitats

Museu d'Història de Girona

Girona medieval, la clau del regne

(Detall) Entre els segles XII i XIV Girona va multiplicar per quatre la seva superfície urbana.

(Detall) Entre els segles XII i XIV Girona va multiplicar per quatre la seva superfície urbana.

Més de set-cents anys separen la Parva Gerunda de la ciutat del segle XVI. Entremig, Girona va viure uns segles de continuïtats i de canvis que han configurat poderosament el seu aspecte i la seva imatge actuals. Ciutat de frontera cap al sud o cap al nord, nucli de l'organització eclesiàstica, comtal i reial, centre econòmic i fogar de cultures, la Girona medieval ens mostra a molts nivells la seva identitat essencial, la de ser la clau del regne. La inclusió de la ciutat dins l'Imperi franc, el 785, va significar la seva vinculació directa amb els centres europeus. Aquest fet determinant en la història de Girona, compartit amb la resta de la Catalunya Vella, va implicar l'afirmació de la seva condició de clau del regne, de recinte estratègic dins una frontera que va guaitar cap al sud fins al segle XII. Més tard, però, el perill va venir del nord, com el 1285, o d'altres punts, com el 1462, en el marc d'una guerra civil.

OBJÈCTES

<p><em>Verge amb el nen</em>, segle XIV. Fusta policromada i daurada. Fotografia de Mart&iacute; Artalejo.&nbsp;Museu d&#39;Hist&ograve;ria de Girona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Verge amb el nen
Verge amb el nen
scroll to top icon