Cercaire de musèus e localitats

Museu d’Art de Girona

El trànsit de la Verge

El trànsit de la Verge, Mateo Gilarte i Francisco Gilarte (1651) 

El trànsit de la Verge, Mateo Gilarte i Francisco Gilarte (1651) 

Aquesta pintura formava part d’un cicle dedicat a la vida de la Verge que es va executar per a la Congregación de Caballeros de Nuestra Señora de la Asunción, establerta al col·legi de jesuïtes de San Esteban de Múrcia. A partir d’una composició arcaïtzant, encara sintonitzada amb les formes del tardomanierisme, els autors proposen un relat d’elevada eficàcia devota que combina un cromatisme ric i lluminós amb una manera de fer propera i emotiva per a l’espectador de l’època.

 

Mateo Gilarte (c. 1625-1675) i Francisco Gilarte (1626-1667)
El trànsit de la Verge
1651
Oli / tela 
Dipòsit del Museo Nacional del Prado

Núm. reg. 130.924

 

scroll to top icon