Cercaire de musèus e localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Urna

Urna d’incineració, ceràmica a mà, necròpolis del Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva), bronze final, 1100-850 aC

Urna d’incineració, ceràmica a mà, necròpolis del Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva), bronze final, 1100-850 aC

Les urnes contenien les restes resultants de la cremació del cos. Un cop dipositades es cobrien amb una tapadora, i el conjunt s’enterrava dins una fossa. A més, al costat de l’urna es podien dipositar vasos d’acompanyament i peces de bronze que completaven l’aixovar. Aquest podia ser més o menys ric depenent de l’edat, el sexe i l’estatus social del difunt. La presència de les urnes d’incineració ens mostra un canvi en el ritual de l’enterrament, que fins aquell moment era la inhumació.

SIGNOGUIA

scroll to top icon