Cercaire de musèus e localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Les colonitzacions i l’època ibèrica

Vista parcial de la sala 3.

Vista parcial de la sala 3.

Durant el segle VII aC diversos pobles mediterranis, fenicis i púnics, grecs i etruscs, entren en contacte amb les poblacions de la zona costanera de la península Ibèrica i hi estableixen relacions comercials, basades en l’intercanvi de productes manufacturats per matèries primeres.

En aquest mateix segle VII aC les poblacions indígenes de l’edat del bronze de la banda mediterrània de la península, inicien un llarg procés evolutiu que portarà a la formació de la cultura ibèrica.

La cultura ibèrica presenta uns trets característics comuns: generalització de la construcció amb materials durs (pedra, tovot), aparició d’un urbanisme incipient, adopció del torn de terrissaire, desenvolupament de la metal·lúrgia del ferro o creació d’un sistema autòcton d’escriptura. La societat s’estructura en classes. L’economia es basa en l’agricultura de secà i es complementa amb la ramaderia.

El contacte amb els pobles colonials va tenir importants repercussions en les formes d’organització de la societat, en l’economia i en les creences.

SIGNOGUIA

OBJÈCTES

<p>Ara, marbre, Mas Castellar de Pont&oacute;s (Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, s. III - II aC.</p>
Ara
Ara
<p>L&agrave;mina amb inscripci&oacute; ib&egrave;rica, plom, Castell de la Fosca (Palam&oacute;s, Baix Empord&agrave;),&nbsp;&egrave;poca ib&egrave;rica, s. III aC.</p>
Plom
Plom
<p>Motllo de cap femen&iacute;, terracota, Rodhe (Roses, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segle III&nbsp;aC</p>
Motllo
Motllo
<p>C&agrave;lat, cer&agrave;mica comuna ib&egrave;rica, Bosc del Congost (Sant Juli&agrave; de Ramis, Giron&egrave;s), &egrave;poca ib&egrave;rica, 225-175 aC</p>
Càlat
Càlat
<p>C&agrave;lat, cer&agrave;mica ib&egrave;rica pintada, Mas Castellar (Pont&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ibera, 200-175 aC</p>
Càlat de Pontós
Càlat de Pontós
<p>Gerra&nbsp;de cer&agrave;mica ib&egrave;rica de pintura blanca, parc residencial de Vilacolum (Torroella de Fluvi&agrave;, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segles V-IV aC</p>
Gerra
Gerra
<p>Plat de peix, cer&agrave;mica &agrave;tica de figures vermelles, Mas Castellar (Pont&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, finals del segle IV aC</p>
Plat
Plat
<p>Crater de campana,&nbsp;cer&agrave;mica &agrave;tica de figures roges, Sant Sebasti&agrave; de la Guarda (Palafrugell, Baix Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, mitjan segle IV aC</p>
Crater
Crater
<p>Asc, cer&agrave;mica j&ograve;nica-mil&egrave;sia, Emp&uacute;ries (l&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segle VI - inicis del segle V aC</p>
Asc
Asc
<p>Nina, Emp&uacute;ries (l&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca grega, segles VI-IV aC</p>
Nina
Nina
scroll to top icon