Cercador de musèus

Museu d'Alcover

Alcoveria brevis, holotip

<p><em><span style="font-weight: 400;">Alcoveria brevis</span></em><span style="font-weight: 400;">, holotip utilitzat per designar una nova esp&egrave;cie descoberta al nostre jaciment.</span></p>

Alcoveria brevis, holotip utilitzat per designar una nova espècie descoberta al nostre jaciment.

Alguns dels exemplars fòssils descoberts al jaciment són exemplars únics, i el seu estudi ha proporcionat noves espècies i gèneres, que en molts casos han estat batejats amb el nom dels seus investigadors, del poble, de la comarca o del país: Alcoveria brevis, Tarracolimulus rieki, etc.

El grup al qual pertany l’Alcoveria brevis, els celacants, es considerava extingit fa 80 milions d’anys. No obstant això, a principis del segle XX, un petit vaixell pescador a prop de les illes Comores descobrí entre les seves xarxes una espècie desconeguda, que, un cop estudiada, es determinà que pertanyia al grup dels celacants.

 

scroll to top icon