Cercaire de musèus e localitats

Museu d'Alcover

Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d’anys

Sala de paleontologia on s’exposa la col·lecció de fòssils del jaciment d’Alcover-Mont-ral.

Sala de paleontologia on s’exposa la col·lecció de fòssils del jaciment d’Alcover-Mont-ral.

La col·lecció de peixos fòssils d’Alcover-Mont-ral és una de les més completes de Catalunya, i constitueix, per la seva diversitat d’espècies, una de les més interessants a escala mundial per comprendre la fauna marina en època triàsica.

Introdueix l’exposició un audiovisual que recrea l’entorn marí de les muntanyes de Prades abans de la formació del paisatge actual, com es va descobrir la col·lecció, la importància científica de la descoberta i quan es va crear el museu.

La col·lecció mostra una interessant selecció de fòssils marins únics al món, com l’Alcoveria brevis, un holotip, una espècie descoberta al nostre jaciment; un fòssil de medusa, amb una increïble fossilització si tenim en compte que el seu cos conté el 90 % d’aigua; el Cosesaurus aviceps, un polèmic avantpassat d’un rèptil volador del Juràssic, o un dels insectes més antics de Catalunya.

Per tal de difondre el nostre gran tresor paleontològic, hem dissenyat una interessant visita en família i, per als escolars, uns complets tallers pedagògics. La museografia inclou un espai expositiu per a nens i persones amb discapacitat visual, perquè puguin endinsar-se de ple en l’entorn de les muntanyes de Prades fa 240 milions d’anys. 

OBJÈCTES

<p><em>Alcoveria brevis</em>, holotip utilitzat per designar una nova esp&egrave;cie descoberta al nostre jaciment.&nbsp;Museu d&#39;Alcover.</p>
Alcoveria brevis, holotip
Alcoveria brevis, holotip
<p>Pertany al grup dels artr&ograve;podes. &Eacute;s un dels pocs grups f&ograve;ssils amb representant actual (f&ograve;ssil vivent).&nbsp;Museu d&#39;Alcover.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cassola de les Moluques
Cassola de les Moluques
<p>Aquest exemplar presenta un registre f&ograve;ssil extraordin&agrave;riament complet de tot l&rsquo;&eacute;sser viu (motlle i contramotlle).&nbsp;Museu d&#39;Alcover.</p>

<p>&nbsp;</p>
Colobodus giganteus
Colobodus giganteus
<p>Exemplar pertanyent al grup dels artr&ograve;podes, tercer en import&agrave;ncia de representaci&oacute; al nostre jaciment, r&egrave;plica de l&rsquo;original. MGSB.&nbsp;Museu d&#39;Alcover.</p>

<p>&nbsp;</p>
Insecte
Insecte
<p>Exemplar pertanyent al grup dels celenterats, &uacute;nic representant del seu ordre trobat al pa&iacute;s, r&egrave;plica de l&rsquo;original. MGSB.&nbsp;Museu d&#39;Alcover.</p>

<p>&nbsp;</p>
Medusa (Eulithota sp.)
Medusa (Eulithota sp.)
<p>Els r&egrave;ptils s&rsquo;originaren durant el Carbon&iacute;fer; alguns es van extingir i altres van evolucionar fins avui. R&egrave;plica. MGSB.&nbsp;Museu d&#39;Alcover.</p>

<p>&nbsp;</p>
Rèptil (Lariosaurus balsami)
Rèptil (Lariosaurus balsami)
<p>H&uacute;mer de rinoceront, trobat al jaciment de La Bretxa, dins la pedrera de Lucas, a Alcover-Mont-ral.&nbsp;Museu d&#39;Alcover.</p>

<p>&nbsp;</p>
Húmer de rinoceront
Húmer de rinoceront
scroll to top icon