Cercador de musèus

Museu Comarcal de Manresa

La formació del paisatge

La formació del paisatge

La formació del paisatge

El Bages és constituït essencialment per una extensa conca d’erosió vorejada d’altiplans i muntanyes enlairades. Forma part de la Depressió Central Catalana, que és el sector oriental de la conca de l’Ebre, i hi afloren sobretot roques sedimentàries: conglomerats, gresos i lutites (formats respectivament a partir de graves, sorres i fangs), calcàries (formades a partir d’elements esquelètics fòssils) i, puntualment, evaporites (guix i sal comuna formats per precipitació a partir de l’evaporació de l’aigua). La majoria de roques del Bages són de l’Eocè superior o del començament de l’Oligocè, però principalment prop dels rius també hi trobem sediments molt més moderns, d’edat quaternària (de menys d’un milió d’anys), com els que donen lloc a les graveres, on s’han trobat fòssils de grans mamífers, com la defensa (l’ullal) d’un elefant extingit que podeu veure aquí.

Els fòssils més coneguts i més abundants del Bages són d’origen marí. Provenen dels organismes que vivien al mar càlid i poc profund que cobria la comarca durant una part important de l’Eocè o el començament de l’Oligocè. Els sediments del Quaternari de les terrasses fluvials contenen fòssils vertebrats terrestres (elefants).

OBJÈCTES

<p>Defensa d&rsquo;<em>Elephas antiquus</em></p>
Ullal de mamut
Ullal de mamut
scroll to top icon