Cercaire de musèus e localitats

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Banc de fuster

El museu posseeix peces originals d’oficis artesans, com aquest banc de fuster

El museu posseeix peces originals d’oficis artesans, com aquest banc de fuster

Banc de fuster de finals del segle XIX o principis del XX fet amb fusta i ferro. Aquesta peça encara conserva restes de la pintura verda original. El banc permet subjectar còmodament els taulons i llistons i, a més, facilita treballar a una altura adequada. El Museu conserva diferents estris relacionats amb la feina de fuster: ribot de motllures, bordonadora de mitja canya, cadell, esquadra, filaberquí, galzador, garlopa, gúbia i serres. Els mestres d’aixa utilitzaven aquests bancs per donar forma a peces específiques dels vaixells.

scroll to top icon