Cercaire de musèus e localitats

Museu Arxiu de Santa Maria

El baptisteri

Fotografia del baptisteri. Autor: Ramon Manent.

Fotografia del baptisteri. Autor: Ramon Manent.

L’actual baptisteri de la basílica es situa a l’espai annex a la rectoria. Inaugurat l’abril de 1963, va ser fruit de la col·laboració entre l’arquitecte Lluís Bonet i Garí i l’artista mataroní Jordi Arenas i Clavell. Es tracta d’un conjunt harmònic i lluminós que manté el realisme clàssic en consonància amb els aires de renovació del Concili Vaticà II.

El recinte baptismal compta amb dos àmbits a diferent nivell. D'una banda, l’estança d’avantsala, tota decorada amb pintures al fresc. A la volta, quatre temes de l’Antic Testament: Jonàs i la balena, Noè i el diluvi, el sacrifici d’Isaac i Moisès amb les taules de la llei. A la paret principal: el Gènesi, el pecat i la superació. I al parament intern, la visita de Maria i Josep al temple amb l’ancià Simeó i la profetessa Anna.

A la segona sala, la pica baptismal, de granet polit, s’assenta al centre d’un espai circular enfonsat, el terra del qual és embellit amb mosaic figurant el riu Jordà, amb aigua i peixos. Al sostre, símbols al·legòrics del cristianisme: flors, blat, olivera i raïm. Un gran vitrall emplomat, pel qual entra la llum natural, presideix el recinte amb la imatge de Crist ressuscitat.

scroll to top icon