Cercaire de musèus e localitats

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya

Francisco de Zurbarán, Natura morta amb plat de codonys, 1633-1664

Natura morta amb plat de codonys, Francisco de Zurbarán, segle XVII. Oli sobre tela, 35 x 40,5 cm.

Natura morta amb plat de codonys, Francisco de Zurbarán, segle XVII. Oli sobre tela, 35 x 40,5 cm.

Quatre codonys de mida natural destaquen sobre el fons negre, mentre un focus de llum modela, des de l’esquerra, la fruita, que reflecteix el seu color daurat a la vora del metall del plat que l’acull. A sota a la dreta, a primer terme, una tela blanca. La tela original està reentelada i els estudis radiogràfics fan pensar que un dia es va retallar d’una altra de més gran per convertir-la en un quadre independent. Potser era un detall d’una escena religiosa d’interior domèstic amb un plat de fruites al·lusiu a la Redempció, freqüent en la producció de Zurbarán. Hi ha discrepàncies a l’entorn de la cronologia. La factura pictòrica i la composició situen la tela prop dels anys trenta del segle XVII, encara que també es podria relacionar amb les obres de la darrera etapa de l’artista.

SIGNOGUIA

scroll to top icon