Cercaire de musèus e localitats

Masia de Can Saragossa

La fi del món iber. Puig de Castellet

Puig de Castellet.

Puig de Castellet.

Puig de Castellet és un petit recinte de 650 m2 de superfície de forma més o menys pentagonal, envoltat per una muralla reforçada amb torres i format per onze habitatges disposats perimetralment i oberts a un espai central. Ocupa la pràctica totalitat d’un petit replà allargassat, protegit al sud-est de manera natural per l’esperó que constitueix el cim del turó. Aquest cim l’amaga visualment del mar i de la zona circumdant, i, alhora, li serveix d’excel·lent talaia. El material arqueològic que s’hi ha recuperat ha permès datar-lo a la segona meitat del segle III aC, per la qual cosa s’ha pogut relacionar l’existència de Puig de Castellet amb el domini cartaginès, i el seu ràpid abandó, amb la consolidació de la nova dominació romana. Actualment, el jaciment està consolidat i museïtzat, i és visitable.

OBJÈCTES

scroll to top icon