Cercaire de musèus e localitats

Masia de Can Saragossa

La fi del món iber. Cronologia d’un drama històric

Cronologia d’un drama històric.

Cronologia d’un drama històric.

Entre els segles VI i III aC, el sud i l’est de la península Ibèrica van veure el desenvolupament i l’esplendor de la cultura ibèrica. Els ibers formaven una societat eminentment agrícola i sedentària. Vivien generalment agrupats en poblats aturonats i emmurallats, formats per cases amb sòcols de pedra, parets de fang i teulades vegetals. Montbarbat n’és un exemple magnífic. Aquest estat d’urbanització, bé que incipient, ja comportava una certa jerarquització i especialització de la societat, afavorida pel comerç, que els ibers efectuaven sobretot per via marítima amb grecs i cartaginesos. Des del punt de vista tècnic i cultural, havien aconseguit importants avenços, entre els quals cal destacar el treball del ferro en eines i armes i la terrisseria, de la qual eren veritables experts. Però els ibers, tot i pertànyer a una mateixa cultura, estaven políticament desunits a causa de les característiques de la seva societat i el seu sistema econòmic. Així, les lluites entre ells eren freqüents. Per això es tractava d’un poble essencialment guerrer, i els elements defensius als seus poblats eren ineludibles.

OBJÈCTES

<p>Base de morter de cer&agrave;mica feta a m&agrave;. Masia de Can Saragossa. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Morter de ceràmica fet a mà
Morter de ceràmica fet a mà
scroll to top icon