Cercador de musèus

Exposició temporal: Emerencià Roig. De la mar al paper

Àmbit 1. Emerencià Roig. Estudios de la mar

 

 

Emerencià Roig i Raventós nasqué a Sitges, al carrer de les Parellades, el 8 d’agost de l’any 1881, fill del pintor Joan Roig i Soler. L’any 1886, la família es traslladà a prop del mar, al carrer de la Ribera, 38, entre els carrers de Sant Pere i de Bonaire. Llicenciat en Farmàcia a la Universitat de Barcelona al 1906, al cap d’onze anys es va haver de retirar a causa de l’asma. Va dedicar la vida a estudiar el patrimoni marítim català i la marina catalana del segle XIX, fent molt de treball de camp amb gent de mar i intentant recollir tota la informació possible sobre la navegació prèvia a l’impacte que representà la màquina de vapor.

El seu treball de recerca precipità en una sèrie de publicacions que conserven el màxim interès, malgrat els anys transcorreguts: en destaquen La Pesca a Catalunya (1926) i La Marina catalana del vuitcents (1929). Juntament amb Joan Amades, publicà un Vocabulari de l’art de la navegació i de la pesca (1924) i un Vocabulari de la pesca (1926). Contribuí a la confecció del diccionari general de la llengua catalana amb llistes de paraules marineres, i fou el col·laborador número 1585 de Mn. Antoni Maria Alcover en la composició del Diccionari Català-Valencià-Balear. El 1923 fou premiat per l’Institut d’Estudis Catalans com a autor del millor vocabulari marítim. Un any abans de morir publicà Sitges dels nostres avis (1934). Morí als 53 anys, el 16 de febrer de 1935.

scroll to top icon