Cercaire de musèus e localitats

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Primer llibre d’exlibris d’en Triadó

Primer llibre d’exlibris d’en Triadó. Barcelona, Imprenta Elzeviriana, Borrás y Mestres, 1906

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon