Cercaire de musèus e localitats

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Colofó del Primer llibre d’exlibris d’en Triadó

Josep Triadó i Mayol (Barcelona, 1870-1929)

Colofó del Primer llibre d’exlibris d’en Triadó, 1906

Guaix sobre cartolina

Arxiu Municipal de Barcelona

scroll to top icon