Exposició "Gaudí & trencadís"

L’ornament polychrome

Exemple de la decoració policromada a través de llibres recopilatoris amb làmines acolorides.
M.A. Racinet (1825-1893)
Paris: Firmin Didot et Cie., 1869-1873

scroll to top icon