Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana

La mola

La mola és un dels principals elements que es poden veure a l’espai sobre la producció de l’oli d’oliva. Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Museu de les Terres de l'Ebre.

La mola és un dels principals elements que es poden veure a l’espai sobre la producció de l’oli d’oliva. Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Museu de les Terres de l'Ebre.

La mola és una gran pedra vertical, de forma circular, que es feia girar, tirada per cavalls o mules, damunt d’una altra pedra, també circular però fixa, que feia de base.

La pedra vertical aixafava i molia les olives, que s’introduïen dins el dipòsit de fusta, a la part central de la mola, fins que esdevenien una pasta.

Aquesta pasta es premsava, col·locada en grans cofins d’espart superposats, a la gran premsa de giny, que consistia en una llarga biga de fusta que transmetia la força exercida en un extrem als cofins i la pasta d’olives, i n’extreia l’oli.

 

scroll to top icon