Cercaire de musèus e localitats

Casa Alegre de Sagrera

Sala Salvans. Primer pis

Sala Salvans. Fotografia de Ramon Manent.

Sala Salvans. Fotografia de Ramon Manent.

Aquesta cambra és també un espai original de la Casa Sagrera. Al principi tenia la funció de dormitori principal amb alcova.

Conserva les pintures murals de començament del segle XIX, malgrat que durant la Guerra de la Independència van desaparèixer les escenes figuratives relatives a la vida i la mort de la Mare de Déu. Actualment només s’hi pot contemplar la decoració pictòrica que emmarcava aquestes escenes, i les pintures sobre tela del sostre que mostren escenes bíbliques de Judit i Holofernes.

A la paret oest es conserva el marc d’una porta que, en època de la Casa Sagrera, comunicava la casa amb la finca contigua del mateix carrer.

Part del mobiliari està emplaçat al passadís del primer pis i fa conjunt amb les cortines de la porta i de la finestra.

Des del 1974, la sala acull la col·lecció d’art i estàtues orientals donada a Terrassa per Montserrat Corbera, vídua de Josep Salvans. Està formada per 400 peces de materials, cultes i funcionalitats diverses, que provenen de la Xina, el Japó i el sud-est asiàtic.

Cronològicament, el gruix de la col·lecció abraça el període situat entre el segle XVII i el XX, llevat d’algunes peces anteriors.

scroll to top icon