Cercaire de musèus e localitats

Casa Alegre de Sagrera

Ala de servei. Primer pis

Sala Mateu Avellaneda. 

Sala Mateu Avellaneda. 

Tota aquesta àrea estava destinada al servei de la Casa Alegre de Sagrera, cosa que es justificava per la proximitat amb la porta de servei que dóna a l’escala dels pisos amb entrada pel carrer de la Font Vella, 31.

La primera estança era una sala per al servei. Actualment és un espai no museïtzat del museu.

L’espai contigu era el dormitori de malalts i actualment és la Sala Barrau, on s’exposa una selecció de quadres del pintor Laureà Barrau (Barcelona, 1863 - Eivissa, 1967).

Un passadís menava a l’escala de servei interior per la qual s’accedia al soterrani i també a les cambres del servei i a l’habitació de jugar, que estaven pavimentades amb rajola basta vermella. Aquestes estances van desaparèixer quan es va inaugurar el museu, ja que es van convertir en un sol espai. Actualment acull la Sala Mateu Avellaneda i Cañadell (Terrassa, 1902-1949), on s’exhibeix, des del 1977, part del fons del Museu de Terrassa d’aquest dibuixant.

OBJÈCTES

<p><em>Autoretrat</em>, Josep Mart&iacute;nez Lozano, 1977. Oli sobre tela, 93,2 &times; 72,3 cm (mides amb marc). Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>
Autoretrat de Josep Martínez L
Autoretrat de Josep Martínez Lozano, 1977
<p><em>El Raval</em>, Mateu Avellaneda Ca&ntilde;adell, 1935. Dibuix a la ploma, 12,7 &times; 17,5 cm.&nbsp;Casa Alegre de Sagrera. Museu de Terrassa.</p>

<p>&nbsp;</p>
Dibuix de Mateu Avellaneda, 19
Dibuix de Mateu Avellaneda, 1935
scroll to top icon