125 anys del Cau Ferrat. La construcció d'un ideal (1894-2019)

Menjador Cau Ferrat

Autor desconegut

Fotografia del menjador situat a la planta baixa del Cau Ferrat, cap a 1893

Còpia moderna

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon