מוצא מוזיאון

Terracotta Museu de Ceràmica

La terra

La terra s’ha dividit tradicionalment en dos grans grups segons el color predominant: la vermella (ferruginosa, molt plàstica i grassa) i la blanca (sorrosa, força dura i magre). Terracotta Museu de ceràmica. La Bisbal d

La terra s’ha dividit tradicionalment en dos grans grups segons el color predominant: la vermella (ferruginosa, molt plàstica i grassa) i la blanca (sorrosa, força dura i magre). Terracotta Museu de ceràmica. La Bisbal d

La terra és la matèria bàsica que els ceramistes utilitzen per a la fabricació d’objectes. Barrejada amb aigua es converteix en una massa plàstica apta per a ser modelada, que conserva la forma donada després d’assecar-se i, un cop cuita, adquireix gran duresa. Les terres es localitzen en els dipòsits argilosos anomenats terreres. La terra vermella, molt plàstica, s’ha usat tradicionalment en l’elaboració d’atuells d’ús domèstic; la terra blanca, de textura més dura, és més adequada per les peces de rajoleria.

scroll to top icon