מוצא מוזיאון

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

Dormidor i tresors del monestir

Dormidor i exposició «Els tresors del monestir».

Dormidor i exposició «Els tresors del monestir».

L’antic espai del dormitori de les monges, aixecat al cantó nord del cenobi, presenta una coberta de dos aiguavessos amb bigues vistes sostingudes per onze arcs ogivals que arrenquen d’unes grans mènsules. L’actual sala de la Reina, annexa al dormidor, es creu que coincideix amb algunes de les dependències de l’antic palau de la reina, que va ordenar enderrocar en el seu testament. Al segle XVII aquesta sala es va remodelar per acollir el noviciat del monestir, i a principis del segle XX, gràcies al dot aportat per sor Eulària Anzizu, se’n va compartimentar l’interior per construir un seguit de cel·les que s’arrengleraven a banda i banda de la gran nau i s’obrien al llarg d’un passadís central.

Després de les reformes que s’hi van fer per acollir l’exposició de pintura religiosa de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza (1993-2004), l’exposició actual «El monestir de Pedralbes. Els tresors del monestir» presenta, després d’una extensa i exhaustiva tasca de restauració i conservació, una col·lecció única d’obres d’art, mobiliari i objectes litúrgics i seculars procedents del tresor del monestir. Dividida en quatre grans àmbits cronològics, prioritza l’espai per sobre del muntatge expositiu.

scroll to top icon