מוצא מוזיאון

Parc Arqueològic de la Carrova

La vil·la romana de La Carrova

Aquesta explotació agropecuària romana va ser localitzada als anys seixanta.

Aquesta explotació agropecuària romana va ser localitzada als anys seixanta.

En època romana, a les Terres de l’Ebre s’articula un territori al voltant d’un gran centre urbà, Dertosa, que esdevé mercat d’exportació dels excedents agraris de l’interior i redistribuïdor dels productes arribats de fora. Les vil·les, centres de grans explotacions agropecuàries, aprofiten les terres al·luvials de les vores del riu per a la producció, i a prop hi ubiquen instal·lacions de transformació de matèries primeres (molins, premses, etc.) i d’emmagatzematge. Usen els rius per donar sortida als productes, tant als mercats locals i regionals com als mercats mediterranis.

Actualment, l’únic exemple visitable d’aquestes explotacions a les Terres de l’Ebre és la vil·la de La Carrova. Als anys seixanta fou localitzada una part de la necròpolis, així com restes d’un forn ceràmic i sitges d’emmagatzematge, que revelaven la presència d’una explotació agropecuària romana. Les excavacions arqueològiques del 2000 van deixar al descobert un edifici de grans dimensions de planta rectangular, on una sèrie d’estances envoltaven un pati, suposadament a l’aire lliure. Algun d’aquests àmbits actuava com a dipòsit. Aquestes estructures evidencien certa especialització de la vil·la,estretament lligada a l’aprofitament del riu Ebre per a la pesca i a la transformació i elaboració dels recursos fluvials. 

פריטים

<p>Plat de vaixella fina d&rsquo;importaci&oacute; it&agrave;lica procedent dels tallers de Pisa (It&agrave;lia). Parc Arqueol&ograve;gic de la Carrova. Museu de les Terres de l&#39;Ebre.</p>
Plat de vaixella fina d’import
Plat de vaixella fina d’importació itàlica
scroll to top icon