Parc Arqueològic de la Carrova

Capitell

Capitell d’una de les finestres coronelles de la Torre de la Carrova. Parc Arqueològic de la Carrova. Museu de les Terres de l'Ebre.

Capitell d’una de les finestres coronelles de la Torre de la Carrova. Parc Arqueològic de la Carrova. Museu de les Terres de l'Ebre.

L’arquitectura cristiana medieval a les zones frontereres respon a una necessitat defensiva, fet que implica que es tractés principalment d’edificis i elements d’ús militar. Els elements decoratius quedaven relegats a petites mostres en finestrals, portes, etc. La Torre de la Carrova presenta en dues de les finestres uns capitells (avui exposats al Museu de les Terres de l’Ebre) decorats en relleu de manera molt esquemàtica, amb fulles d’acant a la part inferior i una roseta d’inspiració oriental a la part central. Constitueix un dels pocs exemples d’art romànic a les Terres de l’Ebre.

scroll to top icon