Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

09 Taula de triatge

Taula de triatge, primer quart del segle XX. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Taula de triatge, primer quart del segle XX. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

La primera operació a la qual s’ha de sotmetre la fibra de llana és el sorteig. Els sortejadors i les sortejadores despleguen els vellons damunt de la taula de sorteig. Els vellons s’espolsen de terra, palla i altres impureses i es classifiquen segons la raça de l’ovella, la part del cos d’on prové i el color, i la longitud i la finor de la fibra.

scroll to top icon