מוצא מוזיאון

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

Màquina d'electricitat estàtica de Ramsden

Màquina d'electricitat estàtica de Ramsden. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Màquina d'electricitat estàtica de Ramsden. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Màquina d'electricitat estàtica que consisteix en un disc de vidre fixe amb un eix metàl·lic al centre que fa girar una maneta. Al passar el vidre pels dos muntants o peces de fusta que suporten l'eix, la superfície frega amb dos coixinets dels muntants. El moviment de rotació produeix l'electrització del disc de vidre que es carrega d'electricitat positiva amb dues cares. Un llarg cilindre transversal de llautó és el conductor aïllant sobre dos peus de vidre. Els extrems d'aquest cilindre porten dos braços daurats acabats en puntes, tocant gairebé al disc, que descarreguen l'electricitat i no forma fregament.

scroll to top icon