מוצא מוזיאון

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

Preparació anatòmica de l’ull

Preparació anatómica de l’ull, 1882. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Preparació anatómica de l’ull, 1882. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Preparació anatòmica de l'ull (1882), en cartó pedra. Procedeix, com d’altres de objectes de la col·lecció, de la Càtedra d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Aquests objectes van ser emprats, en funció de la seva data de construcció o d'adquisició, des de la segona meitat del segle XIX. La seva funció principal s'inscrivia en una tradició docent que prenia els models o preparacions anatòmiques com a complement de l'estudi i l'ensenyament de l'anatomia del cos humà.

scroll to top icon