Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya - mNACTEC

03 Carboneres

Espai de les carboneres de l’antiga fàbrica tèxtil

Espai de les carboneres de l’antiga fàbrica tèxtil

Les carboneres eren els espais on s’emmagatzemava el carbó, el combustible per fer funcionar la màquina de vapor. Catalunya va dur a terme la industrialització sense disposar ni de carbó ni de ferro. Els carbons del país eren escassos, costosos i mediocres; per aquest motiu, es va haver de recórrer al carbó de Gal·les i d’Astúries. El transport del carbó es feia amb vaixells de vapor fins al port de Barcelona, i amb tren fins a Terrassa.

scroll to top icon