Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Luci Ver

Representació de l’emperador Luci Ver. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Representació de l’emperador Luci Ver. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Retrat de l’emperador Luci Ver (161-169), coregent de Marc Aureli. Es tracta d’una imatge oficial de l’emperador que es va difondre per tot l’Imperi, partint d’un prototipus creat a Roma per un escultor oficial i realitzat, probablement per un taller local.

La cara, tot i que evidentment presenta els trets inconfusibles de l’emperador, respon al mateix temps a l’estereotip d’ideal de bellesa del moment. Fou recuperat a les excavacions de l’anomenat “pou Cartanyà” a l’àrea d’influència del Fòrum de la Colònia de Tàrraco.

SIGNGUIDE

07. Tal com jo la recordo

scroll to top icon