מוצא מוזיאון

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Tinglado 4

Imatge de la façana del Tinglado 4.

Imatge de la façana del Tinglado 4.

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) presenta una exposició de síntesi per conèixer vuit segles de la història de Tàrraco, la primera fundació romana a la península Ibèrica i la capital de la Hispania Citerior, la província més extensa de l’Imperi.

Alhora que planteja un recorregut cronològic, podem descobrir l’urbanisme, l’arquitectura, la societat o l’economia de la ciutat i del seu territori, font també de la seva riquesa, i que coneixem a través de les vil·les, pedreres o vies que han perdurat fins als nostres dies.

Una història que es materialitza i resseguim a l’exposició partir d’una selecció representativa del fons del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: arquitectura, escultura, pintura, bronzes, mosaic, ceràmica, joieria...

Mentre es reforma la seu del Museu a la plaça del Rei, us convidem a conèixer l’essència d’una ciutat romana, Tàrraco, i de la col·lecció d’un museu centenari, el MNAT, al Tinglado 4 del Port de Tarragona.

מדריך שמע

האזינו למדריך השמע של המוזיאון

כל audios זמין

SIGNGUIDE

Watch the signguide of this museum

All videos available

שדות

1.  Una història suggeridora
1. Una història suggeridora
1. Una història suggeridora
2. El domini de la Mediterrània: Hispània en l’òrbita del món romà
2. El domini de la Mediterrània: Hispània en l’òrbita del món romà
2. El domini de la Mediterrània: Hispània en l’òrbita del món romà
3. De base militar a campament d’August
3. De base militar a campament d’August
3. De base militar a campament d’August
4. L’esplendor del segle II: un projecte urbà a imatge de Roma
4. L’esplendor del segle II: un projecte urbà a imatge de Roma
4. L’esplendor del segle II: un projecte urbà a imatge de Roma
5. Una ciutat viva
5. Una ciutat viva
5. Una ciutat viva
6. Les vil·les i el món rural
6. Les vil·les i el món rural
6. Les vil·les i el món rural
7. Crisi i transformació
7. Crisi i transformació
7. Crisi i transformació
8. Tarraco, quanta fuit
8. Tarraco, quanta fuit
8. Tarraco, quanta fuit

פריטים

<p>Est&agrave;tua cuirassada que formava part de la decoraci&oacute; del Teatre de T&agrave;rraco.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Estàtua cuirassada
Estàtua cuirassada
<p>Denari ib&egrave;ric de Kese.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Denari
Denari
<p>Pedestal d&#39;est&agrave;tua de marbre dedicada al Geni de la Col&ograve;nia T&agrave;rraco.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Pedestal d'estàtua
Pedestal d'estàtua
<p>Est&agrave;tua togada procedent del Teatre de T&agrave;rraco. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Togat_
Togat_
<p>Retrat oficial de l&rsquo;emperador Adri&agrave;.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Adrià
Adrià
<p>Canonada de plom que conserva la marca de fabricaci&oacute;.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Canonada
Canonada
<p>Togat procedent del Teatre rom&agrave;.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Togat__
Togat__
M&agrave;scara de teatre feta amb terracota que representa una cara grotesca.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.
Màscara Teatral
Màscara Teatral
<p>Representaci&oacute; de l&rsquo;emperador Luci Ver.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Luci Ver
Luci Ver
<p>Paviment amb la inscripci&oacute; AVE SALVE.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Paviment
Paviment
Lampadari antropomorf conegut popularment com &quot;el Negret&rdquo;. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.
El Negret
El Negret
<p>Detall de l&rsquo;emblema central del mosaic de la Medusa, segles II-III dC, <em>opus vermiculatum</em>, 1,92 &times; 4,67 m (emblema, 57,7 x 57 cm).&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Mosaic de la Medusa_
Mosaic de la Medusa_
<p>Contrap&egrave;s d&#39;una gran balan&ccedil;a trobat a l&#39;&agrave;rea portu&agrave;ria de Tarragona.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Ponderal de balança_
Ponderal de balança_
<p>Nina d&#39;ivori articulada, recuperada de la tomba d&#39;una nena. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Nina d'ivori
Nina d'ivori
<p>Mosaic parietal amb representaci&oacute; masculina,&nbsp;mitjan segle II dC. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Mosaic parietal
Mosaic parietal
Mosaic mural de Mnemosyne, deessa de la mem&ograve;ria i mare de les nou muses,&nbsp;segle III dC.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.
Mnemòsine
Mnemòsine
<p>Est&agrave;tua amb la representaci&oacute; del jove Ant&iacute;nous, segle II dC, marbre blanc, 98 &times; 30 &times; 18&nbsp;cm.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Antínous_
Antínous_
Mosaic de Centcelles
Mosaic de Centcelles
Mosaic de Centcelles
Placa d&#39;un cancell visig&ograve;tic decorada amb motius geom&egrave;trics i florals. Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.
Cancell visigòtic
Cancell visigòtic
<p>Fotografia d&rsquo;Adolf Mas (1908), d&rsquo;una visita a l&rsquo;antic Museu Arqueol&ograve;gic de Tarragona.&nbsp;Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Fotografia de l'antic Museu Ar
Fotografia de l'antic Museu Arqueològic

וידאו

מפה

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.mnat.cat
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
mnat@gencat.cat
scroll to top icon