מוצא מוזיאון

Museu Municipal Josep Aragay

Breda

El Museu Municipal Josep Aragay conserva una part important de l’obra d’aquest artista i teoritzador del noucentisme.

El Museu Municipal Josep Aragay conserva una part important de l’obra d’aquest artista i teoritzador del noucentisme.

El Museu Municipal Josep Aragay de Breda es va fundar l’any 1974 i està emplaçat a l’antiga església de Santa Maria, del segle XII. Dedicat de forma monogràfica a l’artista noucentista Josep Aragay i Blanchar (Barcelona 1889 – Breda 1973), compta amb una important col·lecció de pintura, ceràmica, dibuix i aiguafort.

שדות

<p>El museu exposa una acurada selecci&oacute; de cer&agrave;mica decorativa, plats, gerros, rajoles i objectes de tota mena que Aragay va elevar a la m&agrave;xima categoria art&iacute;stica.</p>
La ceràmica decorativa de Josep Aragay
La ceràmica decorativa de Josep Aragay
<p>Josep Aragay, un dels pintors m&eacute;s discutits de l'&egrave;poca, es va mantenir fidel al projecte noucentista fins al final de la seva vida.</p>
La pintura de Josep Aragay
La pintura de Josep Aragay
<p>A l&rsquo;absis del museu s'exposa una selecci&oacute; dels millors aiguaforts de l&rsquo;artista.</p>
Els aiguaforts de Josep Aragay
Els aiguaforts de Josep Aragay
<p>En el museu es mostren alguns dels dibuixos que Aragay public&agrave; en les principals revistes i setmanaris sat&iacute;rics del pa&iacute;s.</p>
Els dibuixos de Josep Aragay
Els dibuixos de Josep Aragay

פריטים

<p><em>El pa</em> o <em>El blat</em>, Josep Aragay, 1928. Gerra de cer&agrave;mica.</p>
El blat
El blat
<p>Gerra de cer&agrave;mica per decorar la cornisa de la font de Santa Anna de Barcelona, Josep Aragay, 1918.</p>
Gerra de ceràmica
Gerra de ceràmica
<p><em>Finestra oberta</em> o <em>Interior d'una cambra,</em> Josep Aragay, 1922. Oli sobre tela.</p>
Finestra oberta
Finestra oberta
<p><em>Vacances,</em> Josep Aragay, 1923. Oli sobre tela.</p>
Vacances
Vacances
<p><em>Setmana Santa?,</em> Josep Aragay, 1937. Aiguafort.</p>
Setmana Santa?
Setmana Santa?
<p><em>Festa major,</em> Josep Aragay, 1937. Aiguafort.</p>
Festa major
Festa major
<p><em>L'Explorador,</em> Josep Aragay, 1912. Dibuix al carb&oacute;.</p>
L'Explorador
L'Explorador
<p>Dibuixos originals per a la revista <em>Borinot,</em> Josep Aragay, 1923.</p>
Dibuixos per a la revista Bori
Dibuixos per a la revista Borinot

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
museuaragay@breda.cat

מפה

scroll to top icon