מוצא מוזיאון

Museu Municipal Joan Abelló

Sofà modernista

Banc modernista, Gaspar Homar i Mesquida, amb la col·laboració de Josep Pey i Sebastià Junyent, c. 1905, fusta de caoba, amb marqueteria d’embotit policroma, 106 × 164 × 62 cm. Museu Municipal Joan Abell&

Banc modernista, Gaspar Homar i Mesquida, amb la col·laboració de Josep Pey i Sebastià Junyent, c. 1905, fusta de caoba, amb marqueteria d’embotit policroma, 106 × 164 × 62 cm. Museu Municipal Joan Abell&

Moble considerat d’autor, reflex del benestar i de les aspiracions de la puixant burgesia. De fusta noble, té incrustats treballs de marqueteria que escenifiquen el nom de la música.

וידאו

scroll to top icon