מוצא מוזיאון

Museu Municipal Joan Abelló

Mollet del Vallès

Façana del Museu Municipal Joan Abelló, edifici modernista de l’any 1908, reformat el 1999.

Façana del Museu Municipal Joan Abelló, edifici modernista de l’any 1908, reformat el 1999.

El Museu Abelló acull una part del fons de la col·lecció que Joan Abelló va donar a la ciutat de Mollet. S’estructura en tres plantes i un soterrani. La primera i segona plantes acullen exposicions permanents i la planta baixa té una sala d’exposicions temporals i l’espai de L’Aparador. El soterrani, que es destina a petites mostres i activitats, disposa també d’una sala condicionada i decorada on es projecta un audiovisual.

Hi ha dues exposicions permanents: la primera és «L’art modern a la col·lecció Abelló, segles XIX-XX», que dóna una visió cronològica prou àmplia de l’evolució de l’art des del final del segle XIX fins als anys setanta; i la segona és «Abelló, un tast», que inicia un recorregut per les diferents etapes de l’obra de l’artista, des del principi de la seva trajectòria, molt marcat per la influència dels seus mestres, fins al final dels anys noranta, en plena maduresa estilística.

מדריך שמע

האזינו למדריך השמע של המוזיאון

כל audios זמין

שדות

<p>Joan Abell&oacute; a can Pellicer, 1961.</p>
Joan Abelló. Pintor i col·leccionista
Joan Abelló. Pintor i col·leccionista
<p>Vista general d&rsquo;un rac&oacute; de la sala amb una escultura d&rsquo;Agapit Vallmitjana.</p>
Els vells mestres
Els vells mestres
<p>Vista general de la sala amb les obres de Joaquim Mir i Mari&agrave; Pidelaserra.</p>
El modernisme i el postmodernisme
El modernisme i el postmodernisme
<p>Vista de les obres d&rsquo;Ismael Smith, amb els codis QR per baixar el comentari de cada obra.</p>
La sàtira
La sàtira
<p>Escultura de Joan Borrell que ens presenta l&rsquo;&agrave;mbit dedicat al noucentisme.</p>
El noucentisme
El noucentisme
<p>Vista de l&rsquo;obra de Josep M. de Sucre a la sala corresponent a les primeres avantguardes.</p>
Les primeres avantguardes
Les primeres avantguardes
<p>Vista general de la sala amb escultures de Joan Rebull.</p>
La generació del 1917 i figuratius independents
La generació del 1917 i figuratius independents
<p>Vista de la sala amb les obres de Pancho Coss&iacute;o i Rafael Zabaleta.</p>
Renovadors espanyols
Renovadors espanyols
<p>Obres de Marc Aleu i Joan Brotat, dins l&rsquo;&agrave;mbit de les segones avantguardes.</p>
Dau al Set i segones avantguardes
Dau al Set i segones avantguardes
<p>Obres de la darrera etapa d&rsquo;Abell&oacute;, on es pot apreciar l&rsquo;explosivisme.</p>
Abelló, un tast
Abelló, un tast

פריטים

<p><em>Retrat de Matilde Rouvi&egrave;re</em>, Carles Pellicer, 1865-1959. Detall. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Retrat de Matilde Rouvière
Retrat de Matilde Rouvière
<p><em>La gitana</em>, Isidre Nonell i Monturiol, 1902. Carbonet i aquarel&middot;la sobre paper, 49 &times; 27 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
La gitana
La gitana
<p><em>Paisatge nocturn amb dues noies</em>, Joan Brull i Vinyoles, s. d. Oli sobre tela, 63 &times; 80 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Paisatge nocturn amb dues noie
Paisatge nocturn amb dues noies
<p>Cartell de la revista <em>P&egrave;l i Ploma</em>, Ramon Casas i Carb&oacute;, 1899. Cromolitografia, 62 &times; 88 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Cartell de la revista Pèl i Pl
Cartell de la revista Pèl i Ploma
<p>Banc modernista, Gaspar Homar i Mesquida, amb la col&middot;laboraci&oacute; de Josep Pey i Sebasti&agrave; Junyent,<em> c.</em> 1905, fusta de caoba, amb marqueteria d&rsquo;embotit policroma, 106 &times; 164 &times; 62 cm. Museu Municipal Joan Abell&
Sofà modernista
Sofà modernista
<p><em>S&uacute;plica</em>, Ismael Smith i Mar&iacute;, s. d. Tinta i aquarel&middot;la sobre paper, 23,5 &times; 17 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Súplica
Súplica
<p><em>Dona asseguda</em>, Manolo Hugu&eacute; Mart&iacute;nez, 1929-1930. Relleu en terracota patinada, 16,5 &times; 25 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Dona asseguda
Dona asseguda
<p><em>Paisatge amb vaques</em>, Manolo Cano de Castro, s. d.. Aquarel&middot;la i tinta sobre paper, 14,5 &times; 17 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Paisatge amb vaques
Paisatge amb vaques
<p>Joan Abell&oacute; i Salvador Dal&iacute; al interior de l&rsquo;Hotel Ritz, 1970. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Abelló i Dalí
Abelló i Dalí
<p><em>Cara d&rsquo;home</em>, Josep Maria de Sucre i de Grau, 1962. Ceres sobre paper, 69 &times; 43 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Cara d’home
Cara d’home
<p><em>Retrat del meu fill Jordi</em>, Joan Rebull Torroja, 1928-1930. Pedra d&#39;Ulldecona, 25 &times; 20 &times; 15 cm. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Retrat del meu fill Jordi
Retrat del meu fill Jordi
<p><em>La sagrada fam&iacute;lia</em> (1967), <em>L&rsquo;alzina</em> (1969), Joan Abell&oacute;. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
La sagrada família, L’alzina
La sagrada família, L’alzina
<p>Fotografia trobada a l&rsquo;estudi d&rsquo;Abell&oacute; i Brossa, 1981. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Poema Experimental de Joan Bro
Poema Experimental de Joan Brossa
<p>Visita d&rsquo;Antoni T&agrave;pies a l&rsquo;estudi de Joan Abell&oacute;, juliol de 1980. Museu Municipal Joan Abell&oacute;.</p>
Retrats d’Abelló, d’Antoni Tàp
Retrats d’Abelló, d’Antoni Tàpies

הרחבות

<p>Entrada de la Casa del Pintor Abell&oacute;.</p>
Casa del Pintor Abelló
Casa del Pintor Abelló

וידאו

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museuabello.cat
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museuabello@molletvalles.cat

מפה

scroll to top icon