מוצא מוזיאון

Museu Municipal de Tossa de Mar

Tossa de Mar

El Museu Municipal de Tossa de Mar es troba situat dins el recinte emmurallat de la Vila Vella (segles X - XIV). Es troba ubicat a l’edifici conegut com a Cal Governador, Palau de Batlle de Sac o Casa Falguera.

El Museu Municipal de Tossa de Mar es troba situat dins el recinte emmurallat de la Vila Vella (segles X - XIV). Es troba ubicat a l’edifici conegut com a Cal Governador, Palau de Batlle de Sac o Casa Falguera.

El Museu Municipal de Tossa es troba situat a la Vila Vella. Des de la seva fundació, l’any 1935, ocupa l’immoble més noble de la Vila: el Palau del Batlle de Sac.

El Museu va néixer amb la intenció de mostrar l’obra creada pels artistes que sojornaven a Tossa que, gràcies al seu paisatge, sempre havia tingut una important capacitat d’atracció per als pintors. Durant el període d’entreguerres, a Tossa hi van arribar artistes procedents d’arreu d’Europa, com Olga Sacharoff. Després, entre 1930 i 1936, Tossa es va omplir d’artistes de diverses disciplines, la majoria alemanys d’origen jueu que pressentien, arran dels primers decrets antisemites, l’horror que s’esdevindria uns anys després. Marc Chagall, André Masson, Jean Metzinger i Georges Kars van ser alguns dels artistes que es van establir a Tossa, creant un aiguabarreig d’avantguarda mai vist abans. Aquesta va ser una època tan eclèctica que Rafael Benet qualificà Tossa de la "Babel de les Arts".

Arrel d’aquest moment, un grup de prohoms de la vila va creure interessant mostrar la producció dels artistes que en aquells moments es trobaven a Tossa. S’escollí i s’arranjà el Palau del Batlle de Sac i, el dia 1 de setembre de 1935, s’inaugurà el Museu Municipal de Tossa.

שדות

<p><em>El violinista celest</em>, 1934. Marc Chagall.</p>
Art
Art
<p>Vil&middot;la Romana dels Ametllers (s. II aC - s. IV dC).</p>
Secció Arqueològica
Secció Arqueològica

פריטים

<p><em>Mar Menuda (Tossa)</em>. Jaume Vilallonga Balam (Barcelona, 1861 - Tossa, 1904).</p>
Mar Menuda (Tossa)
Mar Menuda (Tossa)
<p><em>Nen.</em> Joan Brull (Barcelona 1863 - 1912).</p>
Nen
Nen
<p><em>Pique Nique (P&iacute;cnic)</em>, 1916 - 1918. Olga Sacharoff (Tiflis, 1889 &ndash; Barcelona, 1967).</p>
"Pique Nique" (Pícnic)
"Pique Nique" (Pícnic)
<p><em>El violinista celest</em>, 1934. Marc Chagall (V&iacute;tsiebsk, 1887 &ndash; Saint-Paul de Vence, 1985). Guaix.</p>
El violinista celest
El violinista celest
<p><em>Batalla d&rsquo;insectes</em>. Andr&eacute; Masson (Balagny-sur-Th&eacute;rain, 1896 - Paris, 1987).</p>
Batalla d’insectes
Batalla d’insectes
<p><em>L&rsquo;anglaise&nbsp;(L'anglesa)</em>, 1935. Georges Kars (Kralupy, 1882 - Ginebra, 1944).</p>
"L’anglaise" (L'anglesa)
"L’anglaise" (L'anglesa)
<p><em>Barques varades</em>, 1935. Rafael Benet (Terrassa, 1889 - Barcelona, 1979). Oli sobre tela.</p>
Barques varades
Barques varades
<p>Cap de lleona (s. II dC).</p>
Cap de lleona
Cap de lleona
<p>Mosaic d&rsquo;en Vitalis (s. IV dC).</p>
Mosaic d’en Vitalis
Mosaic d’en Vitalis

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.tossademar.cat/museu/home.htm
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
museu@tossademar.org

מפה

scroll to top icon