Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Copa

Copa, segles I aC - II dC, ceràmica vidrada. Jaciment de Cal Ros de les Cabres. Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

 

 

Copa, segles I aC - II dC, ceràmica vidrada. Jaciment de Cal Ros de les Cabres. Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

 

 

Copa de cos globular amb petit peu circular i dues nanses, diametralment oposades, en forma d’essa.

Cal Ros és una vil·la d’època romana que funcionava com un centre productor de vi i ceràmica entre els segles II aC i V dC. Fou descoberta l’any 1899 pel propietari de la finca, Thomas Morrison,

que hi va trobar un mosaic policrom. Les intervencions arqueològiques han estat esporàdiques i desiguals, però han permès documentar la zona residencial, així com la part rústica, destinada a tallers i magatzematge de les tasques agrícoles. Les diferents troballes demostren èpoques d’un cert luxe i enriquiment a la vil·la.

scroll to top icon