מוצא מוזיאון

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Carta nàutica

Carta nàutica, 1864. Impressió sobre paper, amb anotacions en tinta. Dirección de Hidrografía (Instituto Hidrográfico de la Marina). Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

 

Carta nàutica, 1864. Impressió sobre paper, amb anotacions en tinta. Dirección de Hidrografía (Instituto Hidrográfico de la Marina). Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

 

Carta nàutica navegada pel capità masnoví Agustí Sensat i Maristany (1870-1889). Representació a escala de l’oceà Atlàntic septentrional, amb indicacions per a la navegació. Inclou anotacions de rutes fetes a mà.

Una de les rutes comercials més habituals del segle XIX era la del tasajo, carn de bou salada i seca.

Del port de Barcelona sortien els vaixells amb productes autòctons, com ara vi, oli i fruita seca, cap a Montevideo o a Buenos Aires. Als ports del Rio de la Plata carregaven el tasajo, que pel seu alt percentatge proteic servia per alimentar els esclaus de les plantacions cubanes.

scroll to top icon