מוצא מוזיאון

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

El comerç

El comerç.

El comerç.

En aquest àmbit es pot reviure l’època més rellevant del Masnou, endinsar-se en la dura vida dalt d’un vaixell durant els viatges transatlàntics del segle XIX i conèixer quines eren les rutes més habituals.

Fins al segle XIX, la vila del Masnou era un lloc important de desembarcament de mercaderies, especialment per als mercats de Barcelona. Amb diferents tipus de vaixells, com les barques de mitjana, es transportaven tota mena de productes, cap a poblacions del Mediterrani i de la costa espanyola de l’Atlàntic. Algunes destinacions habituals eren les costes andaluses, les cantàbriques i les de la Catalunya del Nord.

Ja entrat el segle XIX, en iniciar-se la carrera d’Amèrica, Barcelona va esdevenir el lloc de sortida de les embarcacions perquè tenien més tonatge i les platges de les localitats com el Masnou no reunien les condicions necessàries per fer comerç de llarga distància.

Algunes embarcacions i capitans masnovins del segle XIX van destacar pels viatges fets a Amèrica, per haver creuat el cap d’Hornos i per haver viatjat fins a Àsia.

Al segle XIX, les rutes comercials principals tingueren diverses destinacions; les més importants foren el Rio de la Plata, Cuba, Nueva España (Mèxic), Amèrica del Nord i Àfrica.

פריטים

<p>Maqueta naval del Caupolic&aacute;n, primera d&egrave;cada del segle XXI.&nbsp;Museu Municipal de N&agrave;utica del Masnou.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Maqueta naval del Caupolicán
Maqueta naval del Caupolicán
<p>Miquel Garriga i Roca, detall de la reproducci&oacute; del&nbsp;<em>Pl&agrave;nol geom&egrave;tric del Masnou</em>, 1864. Tinta sobre paper. Museu Municipal de N&agrave;utica del Masnou.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Il•lustració de Miquel Garriga
Il•lustració de Miquel Garriga i Roca
<p><em>Carta n&agrave;utica</em>, 1864. Impressi&oacute; sobre paper, amb anotacions en tinta. Direcci&oacute;n de Hidrograf&iacute;a (Instituto Hidrogr&aacute;fico de la Marina).&nbsp;Museu Municipal de N&agrave;utica del Masnou.</p>

<p>&nbsp;</p>
Carta nàutica
Carta nàutica
<p><em>Exvot mariner dedicat a la Verge</em>, 1899.&nbsp;Museu Municipal de N&agrave;utica del Masnou.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Exvot
Exvot
<p>Representaci&oacute; del vaixell El Cano, Antonio Jacobsen, 1886</p>
Quadres de vaixells de vapor
Quadres de vaixells de vapor
<p><em><span style="font-weight: 400;">Pollacra</span></em> <em><span style="font-weight: 400;">&laquo;Constancia&raquo;</span></em><span style="font-weight: 400;">, autor desconegut, segle XIX, pintura a l&rsquo;oli sobre tela</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Pollacra Constancia
Pollacra Constancia
scroll to top icon