מוצא מוזיאון

Museu Municipal de Montmeló

Època neolítica

Exposició «Montmeló, camins i anys». A primer terme, l’entrada a l’exposició i l’àmbit dedicat a l’època neolítica

Exposició «Montmeló, camins i anys». A primer terme, l’entrada a l’exposició i l’àmbit dedicat a l’època neolítica

Aquest àmbit presenta les troballes de diversos jaciments prehistòrics de Montmeló, entre els quals destaca un petit hàbitat datat del període del neolític antic evolucionat postcardial i del qual s’exposen molins barquiformes, collarets i braçalets de petxina, eines microlítiques i un petit ídol de pedra de forma antròpica o de caixa de violí. També s’hi exposen un conjunt d’atuells ceràmics pertanyents a un jaciment del neolític final fàcies Véraza i altres materials lítics procedents de prospeccions superficials, entre els quals destaca una destral de pedra polida. La peça més important d’aquest àmbit és un menhir (Pedra de Llinàs) descobert fortuïtament en fer unes obres prop del riu Congost i exposat a la planta baixa del museu (vestíbul).

פריטים

<p>Pedra de Llin&agrave;s. A la dreta de la fotografia hi podeu veure una imatge renderitzada que&nbsp; permet apreciar el detall de la inscultura i dels solcs. Autor: Jordi Nogu&eacute;s.</p>
Pedra de Llinàs (menhir)
Pedra de Llinàs (menhir)
scroll to top icon