מוצא מוזיאון

Museu Municipal de Montmeló

Assentament romà de Mons Observans

Assentament romà de Mons Observans. Vista aèria

Assentament romà de Mons Observans. Vista aèria

Mons Observans és un dels jaciments romans més antics de Catalunya. Datat dels segles II-I aC, l’any 2008 va ser declarat bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona arqueològica. És un assentament visitable que es va obrir al públic l’any 2012 amb una intervenció arquitectònica que l’any 2013 va guanyar la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme (en la categoria Ciutat i Paisatge) i va ser finalista als premis FAD, amb una menció especial del públic. La visita al recinte arqueològic permet fer un recorregut a través de les diverses estances de l’antic praesidium, entre les quals destaquen dues grans cisternes romanes que encara conserven els arrebossats originals. Les sales nobles de l’edifici estaven decorades amb pintures murals de primer estil pompeià, que es conserven al Museu de Montmeló. El jaciment està equipat amb un punt d’informació on es pot veure l’exposició «Un jaciment per descobrir», una aula d’arqueologia on es poden fer tallers d’excavació a l’aire lliure i una esplanada amb grades i una font.

פריטים

<p>Motllura denticulada que formava part de la decoraci&oacute; mural de l&rsquo;assentament rom&agrave; de Mons Observans (Museu de Montmel&oacute;)</p>
Motllura de primer estil pompe
Motllura de primer estil pompeià

מפה

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.monsobservans.cat/
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
info@monsobservans.cat
scroll to top icon