מוצא מוזיאון

Museu Marès de la Punta

Estovalles d’altar

Estovalles d’altar de la capella de Sant Jordi, Palau de la Generalitat. Fotografia de Irene Masriera. Museu Marès de la Punta. Museu d'Arenys de Mar.

 

Estovalles d’altar de la capella de Sant Jordi, Palau de la Generalitat. Fotografia de Irene Masriera. Museu Marès de la Punta. Museu d'Arenys de Mar.

 

Estovalles d’altar executades en 1927-1928 per la Casa Castells d’Arenys de Mar, segons un disseny de Marià Castells i Simón.

Les puntes d’aquestes estovalles de cotó fi van ser elaborades amb boixets seguint l’estil de la punta de ret fi o d’Arenys.

SIGNGUIDE

07. Els Castells, fabricants de puntes

וידאו

scroll to top icon