מוצא מוזיאון

Museu Marès de la Punta

Escultura

Bust de Salvador Espriu. Fotografia d’Irene Masriera. Museu Marès de la Punta. Museu d'Arenys de Mar.

 

Bust de Salvador Espriu. Fotografia d’Irene Masriera. Museu Marès de la Punta. Museu d'Arenys de Mar.

 

Bust del poeta Salvador Espriu fosa de ferro realitzada per Joaquim Pallarès l’any 1980 d’estil figuratiu.

SIGNGUIDE

05. Salvador Espriu

scroll to top icon