מוצא מוזיאון

Museu Marès de la Punta

Arenys de Mar

Museu Marès de la Punta. Fotografia de Miquel Casals.

Museu Marès de la Punta. Fotografia de Miquel Casals.

El Museu Marès de la Punta d’Arenys de Mar reuneix una de les millors col·leccions de treballs de punta i brodat de tot Europa. A les seves sales, hi podeu descobrir una col·lecció molt variada de treballs artesans i mecànics des del segle XVI fins avui, amb exemples de diversos països europeus.

En aquest edifici del segle XVII, els visitants hi poden contemplar grans vels, mantellines, ventalls, vestits i jocs de llit de totes les èpoques.

מדריך שמע

האזינו למדריך השמע של המוזיאון

כל audios זמין

SIGNGUIDE

Watch the signguide of this museum

All videos available

שדות

<p>Exposici&oacute; &laquo;<em>Sant Roc. Aigua, festa, tradici&oacute;</em>&raquo;. Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Sala d’exposicions temporals
Sala d’exposicions temporals
<p>Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Arenys de Mar, una història
Arenys de Mar, una història
<p>Alba de ret fi de la Casa Castells (1914). Fotogradia d&#39;Enric Pera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Europa, un continent dedicat a l’artesania de la punta
Europa, un continent dedicat a l’artesania de la punta
<p>L&#39;ofici del puntaire. Fotografia de Joan Torrent&oacute;.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
L’ofici de puntaire
L’ofici de puntaire
<p>Disseny de Mari&agrave; Castells per a les estovalles de la Capella de Sant Jordi. Fotografia de David Casta&ntilde;eda.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Les puntes de la capella de Sant Jordi
Les puntes de la capella de Sant Jordi
<p>Treball de malla sargida, segle XVII. Fotografia d&#39;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
La diversitat de les tècniques amb agulla i amb boixet: malles, brodats i puntes
La diversitat de les tècniques amb agulla i amb boixet: malles, brodats i puntes
<p>Vestit de puntes. Fotografia d&#39;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Les puntes a Catalunya
Les puntes a Catalunya

פריטים

<p>Fragment de copa del poblat ib&egrave;ric de la Torre dels Encantats, Arenys de Mar. Fotografia de David Casta&ntilde;eda.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Copa
Copa
<p>Espas&iacute; de Josep Baralt i Torres. Fotografia d&rsquo;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Espasí
Espasí
<p>Rellotge de la fam&iacute;lia Roca, <em>c.</em> 1790, Arenys de Munt. Fotografia d&rsquo;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Rellotge domèstic català
Rellotge domèstic català
<p>Caixa de mariner del segle XVIII. Fotografia d&#39;Enric Pera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Caixa de mariner
Caixa de mariner
<p>Bust de Salvador Espriu. Fotografia d&rsquo;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Escultura
Escultura
<p><em>Peric&oacute;n</em>, ventall de dansa. Fotografia de David Casta&ntilde;eda.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pericón, ventall de dansa
Pericón, ventall de dansa
<p>Vestit de seda de 1910-1914. Fotografia d&rsquo;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vestit de seda de 1910-1914
Vestit de seda de 1910-1914
<p>Germanes Ferrer de Sant Vicen&ccedil; de Montalt elaborant el mocador per a la reina Vict&ograve;ria Eug&egrave;nia sota la supervisi&oacute; d&rsquo;Anna Maria Sim&oacute;n. Fotografia d&#39;Aldof Mas (1906).&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu
Reproducció fotogràfica
Reproducció fotogràfica
<p>Estovalles d&rsquo;altar de la capella de Sant Jordi, Palau de la Generalitat. Fotografia de&nbsp;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Estovalles d’altar
Estovalles d’altar
<p>Volant amb el disseny de Madame Pompadour. Fotografia de Txeni Gil.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Volant
Volant
<p>Mantellina de n&uacute;via. Fotografia d&#39;Irene Masriera.&nbsp;Museu Mar&egrave;s de la Punta. Museu d&#39;Arenys de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mantellina de núvia
Mantellina de núvia

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://museu.arenysdemar.cat/
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museu@arenysdemar.cat

מפה

scroll to top icon