מוצא מוזיאון

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Una societat complexa: l’aristocràcia

Plafons, vitrines i estàtua que reflecteixen la vida dels aristòcrates ibèrics.

Plafons, vitrines i estàtua que reflecteixen la vida dels aristòcrates ibèrics.

Aquest àmbit està dedicat a l’aristocràcia i a les evidències arqueològiques que posen de manifest la seva existència: l’escultura, les armes i les ceràmiques d’importació.

Comença amb la presentació del conjunt de la societat ibèrica. La societat era complexa, amb diferents grups socials i encapçalada per unes elits que organitzaven el territori. Des dels poblats on vivien, controlaven la producció agrícola i la comercialització dels excedents. L’escultura, sobretot funerària, era un dels signes d’identitat propis d’aquesta aristocràcia.

A la primera vitrina hi ha diverses representacions escultòriques. Cal destacar, per la seva raresa i excepcionalitat, una estela funerària decorada amb llances i dos fragments escultòrics de lleó que devien formar part d’un monument funerari. A partir d’aquests fragments, s’ha fet la restitució hipotètica de l’escultura situada fora de la vitrina.

A la vitrina següent s’exposen diferents elements relacionats amb l’armament ibèric, que només podia tenir l’aristocràcia. En destaquen beines i fulles d’espasa, llances, peces d’escut, que es complementen amb la imatge de dos guerrers ibèrics armats.

La darrera vitrina inclou vaixella de luxe, constituïda per peces importades de diferents punts de la Mediterrània i per imitacions d’aquestes peces fetes per terrissers ibèrics, com el gran crater.

פריטים

<p>Escultura de lle&oacute;.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Escultura de lleó
Escultura de lleó
<p>Cr&agrave;ter.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cràter
Cràter
<p>Beina d&rsquo;espasa ib&egrave;rica.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Beina d’espasa
Beina d’espasa
scroll to top icon