Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Olla amb inscripció

Olla amb inscripció. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Olla amb inscripció. Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver.

 

Tot i que l’escriptura ibèrica segueix sense desxifrar-se, s’ha avançat prou en el seu coneixement per transcriure’n els símbols. La inscripció que apareix en aquesta olla s’ha pogut transcriure i llegir. Hi diu BILOSTIKERTEKIAR. Els darrers estudis sobre la llengua ibèrica suggereixen que el sufix -TEKIAR tindria relació amb la persona que va fer la peça, possiblement algú anomenat Bilos.

scroll to top icon